100honar

تلگرام 100 هنر
آثار برتر
آخرین مسابقات هنری

در این سایت هر کاربر می تواند هنر های خود را در موضوعات مطرح شده به رقابت بگذارد و امتیاز یا جوایز مربوط به مسابقه را کسب کند، همچنین می توانید از هنرهای بقیه ی شرکت کنندگان لذت ببرید و به آنها رای دهید و هنرمندان دلخواهتان را دنبال کنید.

با کسب مقام در مسابقات عمومی امتیاز کسب می کنید و با کسب مقام در مسابقات ویژه علاوه بر امتیاز جایزه ی مطرح شده را بدست می آورید، شرکت در مسابقات عمومی رایگان می باشد و در مسابقات ویژه می توانید با امتیاز هایتان که یا از طریق کسب مقام بدست آورده اید و یا از سایت خریداری کرده اید، شرکت کنید.